KWorker - KajWare
This website uses cookies, for statistical reasons among others. I accept the cookies.
We are using Cookies. I accept the cookies.

KWORKER

Zarządzanie czasem pracy pracowników oraz projektami

KWorker to bardzo rozbudowany system zarządzania pracownikami oraz ich obecnościami dla biur pośrednictwa pracy, dla firm wynajmujących pracowników, nie tylko sezonowych, a także dla każdej firmy chcącej kontrolować i monitorować pracę osób zatrudnionych.

Oprogramowanie składa się z dwóch systemów:

UMOWY

Webowy panel do zarządzania pracownikami i ich projektami.

SYSTEM REJESTRACJI

System kontroli czasu pracy z czytnikiem kart.

Worker in front of a production site

POŚREDNICTWO PRACY

Dzięki webowemu rozwiązaniu administrator ma możliwość dodawania zleceń (pracy, np. zbiór truskawek, budowa statku w stoczni, budowa budynku), do którego rekruterzy (biura pośrednictwa pracy, osoby odpowiedzialne za poszukiwanie pracowników) poszukują i przydzielają osoby wykwalifikowane. Wszystkie informacje na temat pracowników, ich dokumenty oraz obecności znajdują się w jednym systemie.

Young woman discussing during a job interview at office

KONTROLA PRACOWNIKÓW

System jest również idealnym rozwiązaniem służących do kontrolowania czasu pracy osób zatrudnionych oraz czasu poświęconego na dane zadanie w firmie.

UŻYTKOWNICY

3 rodzaje użytkowników:

  • Administrator – dodaje i zarządza zleceniami.
  • Rekruter (osoba odpowiedzialna za rekrutację, biura pośrednictwa pracy) – dodaje pracowników i przydziela ich do zadań.
  • Pracownik – osoba wykonująca dane zadanie.

BAZA PRACOWNIKÓW

W systemie zawarte są wszystkie informacje na temat danego pracownika, jego dokumenty, umowy i wiele innych informacji.

BAZA DOKUMENTÓW

Użytkownik może sam dodawać dokumenty, które są automatycznie wypełniane danymi wprowadzonymi do systemu, np. kwestionariusz, umowa o pracę, umowa do banku, zakwaterowanie itp.

BAZA LOGÓW

Dokładne dane dotyczące czasu pracy pracowników.

GALERIA

CO O NAS MYŚLĄ?

REFERENCJE