KPhotoWork - KajWare
This website uses cookies, for statistical reasons among others. I accept the cookies.
We are using Cookies. I accept the cookies.

KPHOTOWORK

Organizacja fotografii dnia w przedsiębiorstwach produkcyjnych

System zarządzania i organizacji fotografią dnia roboczego w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

KPhotoWork pozwala na określenie stopnia wykorzystania czasu przez pracowników, aby następnie utworzyć szereg wskaźników obejmujących takie kategorie czasu, jak:

  • obecność, czas rozpoczęcia i końca pracy,
  • bezpośrednie wykonanie zadania (operacji na produkcie).

Przeznaczony dla przedsiębiorstw specjalizujących się w wyrobach opartych o kompozycje: